Ghi Danh

Thời hạn ghi danh tham dự lớp 1 niên khoá 2011 từ bây giờ cho đến 1/15/2011.
Sau ngày thời hạn ghi danh, trang này sẽ được removed.

Danh sách ghi danh này sẽ được cất vào một spread-sheet, và khi đã thâu học liễm sẽ được chụp hình và đưa vào bảng danh sách giảng viên/học viên

Ghi Danh Học Lớp 1Comments