Bài Giảng

Các bài giảng trong lớp sẽ được cất giữ tại đây, giảng viên có thể upload bài giảng trước khoảng một tuần, và học viên có thể xem trước & chuẩn bị cho lớp.
Học viên vắng mặt có thể xem và download bài giảng vừa qua
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments