Thông Cáo / Tin Tức

Đây là các thông cáo / tin tức riêng cho lớp một

Tri Ân Thày Cô

posted Dec 21, 2012, 7:02 AM by Ly Vuong


Bữa tiệc sinh hoạt Tri Ân Thày Cô của Lớp 1 - VNPS

Tri Ân Thày Cô - Lớp 1


Bald Eagles at Conowingo Dam

posted Dec 5, 2012, 5:33 PM by Ly Vuong   [ updated Dec 5, 2012, 5:36 PM ]

Every year, Conowingo Dam in Maryland receives healthy doses of migratory birds, a perfect stop for Bald Eagles to fish before heading further South. These images were taken by Hiep Pham, an VNPS Class 1 Photography Graduate.


Bald Eagles at Conowingo Dam

1-2 of 2